قفل برقی یوتاب

امروزه که قفلهای زنجیرای گذشته جای خود را به قفلهای با امنیت کنونی داده است ، بازار واردات و تولید قفلهای حیاطی و پارکینگی به شدت داغ شده و تولید کنندگان داخلی نیز وسوسه تولید این محصول رادر سر دارد. الکتروپیک که جک های پارکینگی اش نیاز شدید به قفل برقی دارد ، با تولید قفل برقی توانست تمام اجزای مربوط به درب اتوماتیک اش را خود تولید کنند و استقلال کاملی داشته باشد. قفل برقی یوتاب مدل EL-12 طرح مدل سیزا را استفاده کرده که در بازار به مدل لاکپشتی شناخته می شود.نتیجه تصویری برای قفل برقی یوتاب